تعداد کنفرانس های آینده: 164 مورد
1. کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت،حسابداری و اقتصاد مقاومتی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/05
تاریخ برگزاری: 1396/07/06 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: موسسه اموزش عالی میعاد
آدرس وبسایت: http://maeconf.ir/fa
2. چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/05/31
تاریخ برگزاری: 1396/07/11 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهرکرد
آدرس وبسایت: http://cmat.iromes.ir
3. اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/23
تاریخ برگزاری: 1396/07/13 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/FRMA96
4. چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/20
تاریخ برگزاری: 1396/07/14 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صالحان
آدرس وبسایت: http://iccea.ir/fa
5. دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکادمی مدیریت آسیا
تاریخ ارسال مقالات: 1396/03/15
تاریخ برگزاری: 1396/07/14 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا) -دانشگاه USM مالزی
آدرس وبسایت: http://aamc2017.ir
6. همایش علمی پژوهشی استانی راهبردها و راهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/15
تاریخ برگزاری: 1396/07/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب
آدرس وبسایت: http://minab.hormozgan.medu.ir
7. سومین همایش ملی مدیریت و مهندسی تالاب ها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/31
تاریخ برگزاری: 1396/07/18 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشکده محیط زیست
آدرس وبسایت: http://uoe.cnf.ir/wetlands3/fa
8. کنفرانس بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری: 1396/07/18 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه گیلان
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/csesd95
9. ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/05/20
تاریخ برگزاری: 1396/07/19 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه یزد
آدرس وبسایت: http://www.6ncnms.ir
10. سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/01
تاریخ برگزاری: 1396/07/19 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/ect96/fa
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات