تعداد کنفرانس های آینده: 234 مورد
1. نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/01
تاریخ برگزاری: 1396/08/29 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: شرکت همایشگران مهر اشراق
آدرس وبسایت: http://raftarconf.com/fa
2. سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/15
تاریخ برگزاری: 1396/08/29 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره
آدرس وبسایت: http://www.pardisconf.com/nrcp2017
3. سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/22
تاریخ برگزاری: 1396/08/29 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: شرکت همایشگران مهر اشراق
آدرس وبسایت: http://www.mngtec.com/fa
4. پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/09
تاریخ برگزاری: 1396/08/29 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
آدرس وبسایت: http://epconf.ir/fa
5. پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/09
تاریخ برگزاری: 1396/08/29 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
آدرس وبسایت: http://emconf.ir/fa
6. ششمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/30
تاریخ برگزاری: 1396/08/30 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: موسسه مدیران خبره نارون
آدرس وبسایت: http://ogpd.ir/fa
7. نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
تاریخ ارسال مقالات: 1397/01/01 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 2 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/08/30 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: شرکت همایشگران مهر اشراق
آدرس وبسایت: http://modirconf.com/fa
8. ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/30
تاریخ برگزاری: 1396/08/30 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزشی مدیران خبره نارون
آدرس وبسایت: http://mavc.ir/fa
9. پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/30
تاریخ برگزاری: 1396/08/30 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزشی مدیران خبره نارون
آدرس وبسایت: http://lawsdep.ir/fa
10. پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/30
تاریخ برگزاری: 1396/08/30 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزشی مدیران خبره نارون
آدرس وبسایت: http://civiled.ir/fa
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات